Уведомление до УС на СБПБ – Заповед на МЗХГ за прием-кампания 2019

Уведомление до УС на СБПБ – Заповед на МЗХГ за прием-кампания 2019

Уважаеми членове на СБПБ,

днес на адреса за кореспонденция и връчване на книжа за Сдружението

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ,

получихме Уведомление,  подписано от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, че е издадена Заповед № РД 09-232 от 01.03.2019 г. за началната дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2019 относно мерките финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Същата е публикувана на 01.03.2019 г. на официалната интернет страница на Министерство на земеделието, храните и горите:

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/03/01/rd_09-232_01032019.pdf

Прилагаме Уведомлението с изх.за МЗХГ № 62-65 /15.03.2019 г., връчено ни на 20.03.2019 г., за което веднага чрез сайта на сдружението Ви уведомяваме – приложено сканирано.scan1073

от името на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СБПБ, Председателя на УС на СБПБ,

с уважение: юрк.Диана Петкова

  За СБПБ


Ние сме национална отраслова организация в областта на производството на биопродукти, регистрирана като юридическо лице, отделно от членовете си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За Нас

  Членство


Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

За да станете член на сдружението Вие трябва да попълните Заявление за членство онлайн.

Можете и да изгелите и попълните нашият образец за Заявление за членство, и да не го изпратите на адрес за кореспонденция.