Заповед съвет по пчеларство-1

Заповед съвет по пчеларство-1

Заповед съвет по пчеларство-1

Участие на СБПБ в Консултативен съвет по пчеларство към МЗХГ