Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми Решение по Административно дело 97_2019г Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра Решение по Административно дело 58_2019г Решение по Административно дело 109-2019г_ Решение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение ВАС от 11 юни 2019 по АД № 4906 2018 отменя текстове по Наредба 4 2015 по м11Биоземеделие от ПРСР 2014-2020 МЗХГ Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117-2019г_ Решение по Административно дело 105-2019г_ Решение по Административно дело 235-2019г_ Решение по Административно дело 575-2018г_ Решение по Административно дело 261-2019г_ Решение по Административно дело 366-2018г_ Решение по Административно дело 136-2019г_ Решение по Административно дело 922-2018г_ Решение по Административно дело 908-2018г_ Решение по Административно дело 96-2019г_ Решение по Административно дело 112-2019г_ Решение по Административно дело 98-2019г_ Решение по Административно дело 171-2019г_ Решение по Административно дело 172-2019г_ Решение по Административно дело 116-2019г_