Покана за внасяне членски внос за 2024 г.

Покана за внасяне членски внос за 2024 г.

Уважаеми г-жи и г-да членове, съмишленици, симпатизанти, приятели на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ),

Актуализирам поканата по възложение на Управителния съвет на СБПБ за 2024 година, която се надявам за всички ни да е здрава, сбъдната, изобилна във всяко отношение и споделена!

С настоящата Покана Ви напомняме, че съгл. Устава на СБПБ, в срок до 31-ви март на текущата календарна година се внася дължимия годишен членски внос в размер на 50 (Петдесет) лева. Ето защо Ви каним в срок най-късно до 31 март 2024 г. да организирате превод за членските си вноски по банковата сметка на СБПБ, която не е променяна от 2017 г., а за удобство е посочена в съобщението изрично за Ваше улеснение.

За тези от Вас, които желаят да дарят средства за функционирането на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) за 2024 г., банковата сметка остава същата, а ние на свой ред ще имаме ангажимента да оформим съпътстващите документи за това /Договор за дарение и Протокол за дарение/, за да Ви послужат за счетоводни цели.

Напомняме Ви, че Сдружението се издържа изцяло от дарения, за които       

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДАРИТЕЛИ

(членове, симпатизанти, съмишленици и приятели),

за съпричастието, доверието и щедростта за изминалата 2023 година !!! Вашите дарения обезпечиха издръжката на СБПБ за 2023 година, отразено е в ГФО за 2023 г. и в Доклада на Управителя, които ще се представят на Общото събрание на 30.03.2024 г. от 10 ч. в гр. Велико Търново, х-л „Аквая“!

СБПБ е декларирало пред всеки от дарителите, както и пред членовете и симпатизантите си, че административната дейност на СБПБ /за юрисконсултско възнаграждение и офис-административни разноски/ е ангажирана не само в защита по частни казуси, с които ни сезират непрекъснато нови и нови колеги и с което вече сме известни, но най-вече дейността ни е свързана с представителството на членовете ни, осъществяващи дейност в БИО-земеделието пред Министерство на земеделието и храните на Република България, пред Държавен фонд „Земеделие“, пред съдилищата в страната, вкл. пред Върховен Административен съд на Република България, както пред всяка друга национална юрисдикция, така и пред Европейската комисия и Европейския съд.

С пожелание да имаме много поводи да сме удовлетворени,

оставам

С уважение:

           юрк. Диана Петкова

Пълномощник на Председателя на УС на СБПБ

и Управителния съвет на СБПБ

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПРЕВОД на годишен членски внос и дарения:

СБПБ, ЕИК 204968338
IBAN:  BG12BPBI88981028577401
BIC: BPBIBGSF
при Юробанк България АД
Сума за превод: 50,00 лв Словом: Петдесет лева
Основание за превод: Членски внос при СБПБ за 2024 г.

Тези от вас, които са пропуснали годишната членска вноска за 2023 г., може да го направят сега, заедно с вноската за 2024 г., като за основание да посочат „за 2023 и 2024 г.“

На разположение съм за въпроси, уточнения, във връзка с членските Ви права, издаване Удостоверения за членските Ви права, ако са Ви необходими или за защита нарушени Ваши права и законни интереси при упражняване дейността Ви /когато се касае за правни консултации, в това число правна помощ и съдействие/:

Диана Петкова – юрисконсулт при СБПБ – всеки от членовете ни има личните ми координати за връзка, а за всички останали случаи, касаещи общия ни интерес при СБПБ – електронната поща на СБПБ е:

e-mail: sdr_biopro@abv.bg ; web: www.sbpb.bg  Поканата за внасяне членски внос за 2024 г. е публикувана и на сайта на СБПБЛинк:

Наскоро публикувано

Покана-за-внасяне-членски-внос-за-2024-г.Изтегляне