ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

Уважаеми колеги – членове на СБПБ,

Каним Ви да платите членския си внос за 2019 г. като депозирате същия по банковата сметка на

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/!

За удобство, изписваме банковите детайли, както следва:

СБПБ, ЕИК 204968338
IBAN:  BG12BPBI88981028577401
BIC: BPBIBGSF
при Юробанк България АД
Сума за превод: 30,00 лв Словом: Тридесет лева
Основание за превод: Членски внос при СБПБ за 2019 г.

За да улесните  администрирането на документи, изпращайте платежните на електронната поща на сдружението –  sdr_biopro@abv.bg, за което предварително благодарим!

За въпроси и други уточнения, оставаме на разположение на познатите телефони за контакти!

С уважение:
Председател на УС, Управителен съвет и юриста на СБПБ