Категория: Съобщения

Актуални новини и събития

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

На вниманието на членовете на СБПБ,
Уважаеми членове на СБПБ, имам удоволствието да Ви информирам, че със Заповед РД09-374 от 12.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, сме включени в Консултативен съвет по пчеларство. Сдружение на българските производители на биопродукти е вписано трето по ред сред членовете на Консултативния съвет, от общо 18 организации, което считаме след едногодишна работа с Министерството за постижение. Надяваме се да има смисъл този тъй очакван Консултативен съвет и да бъде ефективен за всички заинтересовани страни, сред които са нашите членове – биологични пчелари, биологични преработватели на пчелни продукти, както и търговците на биологични пчелни продукти. В прикачения линк по настоящото съобщение може да се запознаете със съдържанието на Заповедта.
С уважение:
Диана Петкова
юрисконсулт при СБПБ

 

 

Заповед съвет по пчеларство-1

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

Уважаеми колеги – членове на СБПБ,

Каним Ви да платите членския си внос за 2019 г. като депозирате същия по банковата сметка на

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/!

За удобство, изписваме банковите детайли, както следва:

СБПБ, ЕИК 204968338
IBAN:  BG12BPBI88981028577401
BIC: BPBIBGSF
при Юробанк България АД
Сума за превод: 30,00 лв Словом: Тридесет лева
Основание за превод: Членски внос при СБПБ за 2019 г.

За да улесните  администрирането на документи, изпращайте платежните на електронната поща на сдружението –  sdr_biopro@abv.bg, за което предварително благодарим!

За въпроси и други уточнения, оставаме на разположение на познатите телефони за контакти!

С уважение:
Председател на УС, Управителен съвет и юриста на СБПБ

 

ПОКАНА за провеждане на ОС на СБПБ за приемане на ГО и ГФО 2019 г. 01-03-2020

ПОКАНА за провеждане на ОС на СБПБ за приемане на ГО и ГФО 2019 г. 01-03-2020

 ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

  

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 23.02.2019 г. (събота) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2019 г.
  2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2019 г.
  3. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и адмиистративни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на СдружениетоЕлектронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bgПри липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Поканата се публикува на 07.01.2019 г. на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/, от същата дата се разпраща на електронните пощи на членовете на сдружението, както и се вписва в Регистъра на ЮЛНЦ при АВ на осн. ЗЮЛНЦ и Устава.

Покана за свикване ОС за годишно приключване 2019 01-03-2020

Възражения срещу нулеви оторизации за Кампания 2016 – входящи за ДФЗ номера

Възражения срещу нулеви оторизации за Кампания 2016 – входящи за ДФЗ номера

Уважаеми колеги,

публикувам първите върнати с входящи номера списъци с Възражения чрез ДФЗ пред Министъра на ЗХГ срещу нулеви оторизация/откази от плащане/ за кампания 2016 г.

За движението по преписките – при отговор – оставам на разположение. При липса на такъв – продължаваме нататък пред Върховен Административен съд.

Списък входящи номера за ДФЗ от 19-12-2018 – на 26 бр – изпратени 18-12-2018

Списък входящи номера за ДФЗ от 19-12-2018 + 3 бр – изпратени 18-12-2018 и товарителница обратна разписка

Списък входящи номера за ДФЗ от 20-12-2018 + 3 бр – изпратени 19-12-2018 и товарителница обратна разписка

Списък с входящи номера при ДФЗ с обратна разписка +2 бр за 20-12-2018 за Павлин Димов Николов и Никола Иванов Николов

 

С уважение:

Юриста

С пожелания за Светли празнични дни пълни с хармония, топлина и уют!

С пожелания за Светли празнични дни пълни с хармония, топлина и уют!

Пожелаваме Ви Весела Коледа, Светли празнични дни, топли и уютни нощи, здраве за вас и обичните ви хора и до нови срещи! Годината все още не е приключила, така че, до съвсем скоро, а до тогава, събирайте сили!

С уважение:

Екипът на СБПБ

Председателят на УС и Управител на СБПБ, Искрен Мутафов, Антон Свирчев, Христо Христов, Деян Валентинов, Мария Матушева, Стоян Стоянов, Иван Йорданов и юрк. Диана Петкова

 

Участието ни в Среща за създаване на „Партньорска мрежа“ 28.04.2018 г. София

Участието ни в Среща за създаване на „Партньорска мрежа“ 28.04.2018 г. София

Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ на СРЕЩА за създаване на „Партньорска мрежа“ – днес 28.04.2018 г. в гр. София, конферентен център “ VENUS “ – начало 11: 00 ч.