Category: Документи

Заявление за членство

Заявление за членство

За да станете наш член, трябва да попълните и изпратите заявление за членство по образец, както и Уведомление за поверителност

Запознайте са с

Моля да имате предвид, че считано от 22.04.2023 г. размерът на годишния членски внос е променен от 30 лв на 50 лв. В сайта добавяме актуализираната бланка zaiavlenie-za-chlenstvo-SPBP 50 BGN