Участие на СБПБ със становище по ЗПООПЗПЕС на Писмо на КПКОНПИ Изх.№ 1405/27.01.2020

Участие на СБПБ със становище по ЗПООПЗПЕС на Писмо на КПКОНПИ Изх.№ 1405/27.01.2020

Участие на СБПБ със становище по ЗПООПЗПЕС на Писмо на КПКОНПИ Изх.№ 1405/27.01.2020

Version
Брой изтегляния 97
Брой прегледи 20
Големина на документа 4.00 KB
Тип на документа unknown
Дата на създаване 06.03.2020
Дата на промяна 06.03.2020
Изтегли