Ръководство

Ръководство

Ръководният орган на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ се състои от 6 членен управителен съвет , председател на УС, зам.председател на УС и секретар, вписан в РЮЛНЦ при АВ като управител, г-н Искрен Георгиев Мутафов, в процес на вписване последната промяна за двама представляващи.

 1. Деан Валентинов Иванов,  София – Председател  на УС и член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, растениевъдство и аквакултури, докторант по „Международни Финанси“ към катедра „МИО и бизнес“ при Университет за Национално и Световно Стопанство, с отговорност да представлява интересите на СБПБ в сферата на Биологично растениевъдство, представляващ заедно и поотделно СБПБ с
 2. Искрен Георгив Мутафов,  Русе,  ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ , вписан към настоящия момент в РЮЛНЦ към АВ като ПРЕДСТАВЛЯВАЩ В КАЧЕСТВОТО НА УПРАВИТЕЛ СБПБ ,  информация за дейността в областта на биологично пчеларство на зооинженер Искрен Мутафов и ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА МУТАФОВИ : http://www.mutafov.com/; http://www.mutafov.com/slider/sidebar-1/ – горните обновени обстоятелства  за двамата представляващи заедно и поотделно предстоят за вписване в РЮЛНЦ след приемане избора им на Общо събрание на СБПБ 01.03.2020 г. – с отговорност да представлява интересите на СБПБ в сферата на Биологично пчеларство.

  За Контакти

 3. Мария Георгиева Матушева, Пловдив – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство, с отговорности да представлява СБПБ по въпроси, касаещи Биологично пчеларство
 4. Стоян Русев Стоянов, Бургас – член УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство
 5. Иван Йорданов Йорданов, Горна Оряховица – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство , www.pchelenmed.com
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
  Обаждане 0884682838
  http://www.pchelenmed.com

  6. Христо Йорданов Христов, Търговище –  член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, дейност – биологично пчеларство, повече информация за Пчеларски Център Север – Търговище можете да намерите на http://pchelar.eu/ За контакти: 0878652518; email: beesuper@abv.bg, Управител: Христо Йорданов Христов  „ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР” ЕООД“ Телефон: 0878640836, 0888640836

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ  – юрисконсулт на СБПБ – Диана Стойнова Петкова

адрес за кореспонденция и връчване на книжа:

гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Мармарлийска“№ 8

електронна поща: diana.petkova69@gmail.com; sdr_biopro@abv.bg или чрез формата за контакти в сайта на СБПБ

за контакти: 0878 648 361 – юрк. Диана Петкова