Етикет: Проблеми при работа с Био-регистъра

Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. ПРОБЛЕМИ при работа с БИО-РЕГИСТЪРА!!!

Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. ПРОБЛЕМИ при работа с БИО-РЕГИСТЪРА!!!

Уважаеми колеги и партньори,
Въпреки, че крайният срок за проверка и потвърждаване на Вашите данни в Био регистъра, е 14 февруари 2019 г., се оказва, че Био-регистъра не работи ефективно, което създава на мнозина проблеми да потвърдят профилите си. Това е една много важна стъпка, която всеки от нас трябва да направи, за да си получи субсидията по Мярка 11 – „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за 2019 -та година. Контролиращите лица алармират, че поради системни проблеми и грешки, които дава регистъра, са изправени пред невъзможност в поставения срок да въведат данните и при всички случаи ще отправят (вероятно вече са го сторили) искане до МЗХГ за удължаване срока на въвеждане! Междувременно, за удобство в настоящата публикация, предоставяме насоки за работа, защото много от вас все още не могат да се ориентират и ни се задават много въпроси.
 И така, на вашето внимание – нещо като алгоритъм:
Линкът, на който трябва да потвърдите профилите си е:
След зареждането на горния линк, трябва да ви се зареди следният екран:

Стъпка 1: Избира се контролиращото лице с което имате сключен договор, след което автоматично се отваря второ поле „Оператор“
Стъпка 2: В полето оператор всеки трябва да попълни името си, но става и с ЕГН. Ако системата не Ви намира по име, то това при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, означава че съответното контролиращо лице има повече от един оператор с едно и също име, и тук вече е задължително да въведете поне първите 6 цифри от ЕГН-то си, и името Ви ще се появи в полето „Оператор“, и след като го изберете се отваря трето поле – „Временна парола“.
Стъпка 3: Под полето „Временна парола“ има линк Генериране, на който трябва да се кликне, за да се генерира временна парола – след кликването на този линк ще се отвори прозорец, в който Ви пита дали сте сигурни, че желаете да Ви се генерира временна парола – трябва да се потвърди с кликване върху бутона с ДА. Временната парола ще получите почти веднага на и-мейл адреса си. Когато тази 6-цифрена парола е получена, въвеждате я в полето „Временна парола“ и кликаме на бутона „Изпрати“.
Стъпка 4: Вече сте в профила си в Био Регистъра, където с по-едри букви пише Данни за оператор, а под него има активни линкове:
Основни данни
Договори
Обекти
Прехвърляни дейности
Когато кликнете на Обекти, излиза списък в Животновъдните обекти(пчелините) Ви, където в ляво трябва да се кликне върху полето „Преглед“ и по-долу излиза списък с пчелните семейства и съответно номерата на жълтите им табелки. Така трябва да се прегледат(сверят, преброят) всички животновъдни обекти, и след което ако всички данни са коректни, то трябва да се маркира полето „Потвърждавам данните“ и след това се клика върху бутона „Потвърждаване“.
В случай, че се открият някакви грешки и/или липси то тогава трябва да се маркира полето Данните не са коректни, и да се опише отдолу в полето Причината за непотвърждаване, и да се свържете с Контролиращото си лице като имате предвид информацията по-горе, че контролиращото лице при всички случаи е изправено пред същото предизвикателство – неработещият ефективно Регистър – обстоятелство, което не зависи нито от нас, нито от контролиращите ни лица.
Обръщаме ви внимание за следното, което открихме при работа с регистъра:
1. Обичайно при въвеждане на данните в Био регистъра от контролиращите лица, то всеки оператор би следвало да получи автоматично поне един или множество и-мейли за потвърждение от Био регистъра, но има и случаи,  при които данните за оператора са въведени, а системата на Био регистъра не е изпратила нито един и-мейл. Ето защо, за да сте сигурни, че сте направили каквото трябва, всеки би могъл да провери дали са въведени данни в профила му, както и за верността им, в Био регистъра от посоченият линк по-горе.
2. Също друго важно, което да имате предвид, че  веднъж след като сте потвърдили данните в Био регистъра,  не може да се влезете повторно, преди да са извършени някакви други(каквито и да е) промени в профила на съответният оператор от страна на Контролиращото лице. По този пункт вече очевидно, че не само ние имаме проблем, а и контролиращите ни лица с въвеждането.
С оглед горното, от общ интерес за всички ни е да огласим мащабно случая, с искане към МЗХГ да удължи сроковете за въвеждане/потвърждаване докато  сработи Био-регистъра ефективно и най-вече това удължаване на срока да не бъде в наша тежест – отразявайки се на плащанията, които очакваме по мярка 11 за 2019 г.
Да си пожелаем на всички успешно, своевременно и безпрепятствено плащане по Мярка 11 – „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за 2019!