Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на изп.директор на БАБХ.

Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на изп.директор на БАБХ.

Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на проф.д-р Паскал Желязков, изп.директор на БАБХ.