Указания на МЗХГ към бизнесоператорите на ЗС – мерки за противодействие срещу COVID-19

Указания на МЗХГ към бизнесоператорите на ЗС – мерки за противодействие срещу COVID-19

Уважаеми колеги, в качеството ни  на  членове на КСП, получихме от МЗХГ информация, свързана с осъществяваните от нас дейности в условията на извънредни мерки:

1.Облекчени условия за регистрация на ЗС по електронен път, с цел ограничаване на движението и улесняване на земеделските стопани;

2. Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19;

3. Обновена информация за преминаването през КПП – от 25 март 2020 г. от страна МВР е въведена нова декларация(която също ни е изпратена), която се предоставя на служителите на КПП. Въвежда се и служебна бележка от земеделски стопанин,удостоверяваща, че лицето е негов служител. Моля с изпратената Ни/Ви информация да запознаете колкото е възможно повече колеги -пчелари,  за да се избегнат затруднения при осъществяване на тяхната работа.