Каузи

Каузи

Сдружението цели да подпомага развитието на производителите, преработвателите и търговците на биопродукти, членове на сдружението в населените места на регионално и на национално ниво.

Ние съдействаме за по-пълната информираност на населението относно националните и европейски политики на производството на биопродукти, както и да подпомага, развива и подкрепя развитието на биопроизводството и разпространението му както в страната, така и в чужбина.

За Нас е важно установяването на единен стандарт по качество, който да е отличителния белег на членството в сдружението, да съблюдава за спазване етично поведение в конкурентна среда с други производители на биопродукти или сходна дейност.