Category: Документи

Сигнал на СБПБ до МЗХГ за прозрачна процедура в избор на нов „браншови“зам.министър при МЗХГ

Сигнал на СБПБ до МЗХГ за прозрачна процедура в избор на нов „браншови“зам.министър при МЗХГ

Сигнал на СБПБ за прозрачна процедура в избор на нов браншови зам.министър изх.№31 от 23.04.2020

Участие на СБПБ със становище по ЗПООПЗПЕС на Писмо на КПКОНПИ Изх.№ 1405/27.01.2020

Участие на СБПБ със становище по ЗПООПЗПЕС на Писмо на КПКОНПИ Изх.№ 1405/27.01.2020

Писмо КПКОНПИ до СБПБ – оценка за въздействието на ЗПООПЗПЕС

До КПКОНПИ изх. № 014 от 04.03.2020 г.

SBPB_014_04032020

scan1446   – входящ номер при КПКОНПИ